Elektronická žádanka na vyšetření dentálních fokusů – doc. Barták představil novou elektronickou
žádanku na zubní vyšetření před TEP s kategorizací pacientů do tří skupin (vysoké, střední a nízké
riziko), uvedením termínu operace, případně i možnosti výkon odložit, aby měli zubaři dost času
chrup ošetřit bez nutnosti extrakce zubů (fokusy.cz přes google nebo jiný vyhledávač). Výbor ČSOT už
spolupráci s Českou stomatologickou komorou podpořil. Žádanku je možné implementovat do
příslušných NIS. V následující diskuzi doc. Barták vysvětlil, že žádanka je výsledkem kompromisu a
zcela jistě je ve prospěch našich pacientů, přitom její vyplnění zabere minimum času.

Žádanku si zde můžete stáhnout a uložit.