Dětská ortopedie

kontaktní osoba:

prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

E-mail: jiri.chomiak@yahoo.com
Kontaktní telefon – sekretariát: +420 266 082 829, +420 266 082 814,
+420 266 082 839
Pracoviště: Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a Nemocnice Na Bulovce Praha

Členové:
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.

Poradní sbor dětské ortopedie.

Hlavní cíle poradní skupiny výboru ČSOT v problematice dětské ortopedie s následujícími dílčími úkoly:

V pedagogické činnosti:

  1. Umožňovat odborné stáže v dětské ortopedii na vybraných pracovištích
  2. Informovat o národních a mezinárodních akcích s tématikou dětská ortopedie
  3. Informovat o kurzech v dětské ortopedii a traumatologii
  4. Informovat o práci Sekce Dětské ortopedie a konání jejich výročních kongresů

V léčebně preventivní péči:

  1. Podílet se na zlepšování péče o pacienty v rámci dětské ortopedie především prostřednictvím edukačních kurzů a školení.
  2. Sjednocovat vyšetřovací a terapeutické postupy u běžných dětských ortopedických problému ve světle medicíny založené na důkazech
  3. Aktivně vystupovat proti metodám nepodložených medicínou založenou na důkazech.
  4. Umožňovat konzultace pacientů

Hlavní partner

EasyMed

Partneři

Beznoska
LIMA
ortopedické centrum
Prospon
Zimmer Biomet