Garant:

prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

E-mail: jiri.chomiak@yahoo.com
Kontaktní telefon – sekretariát: +420 266 082 829, +420 266 082 814,
+420 266 082 839
Pracoviště: Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a Nemocnice Na Bulovce Praha

prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

Další členové:

doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.

Poradní sbor dětské ortopedie.

Hlavní cíle poradní skupiny výboru ČSOT v problematice dětské ortopedie s následujícími dílčími úkoly:

V pedagogické činnosti:

  1. Umožňovat odborné stáže v dětské ortopedii na vybraných pracovištích
  2. Informovat o národních a mezinárodních akcích s tématikou dětská ortopedie
  3. Informovat o kurzech v dětské ortopedii a traumatologii
  4. Informovat o práci Sekce Dětské ortopedie a konání jejich výročních kongresů

V léčebně preventivní péči:

  1. Podílet se na zlepšování péče o pacienty v rámci dětské ortopedie především prostřednictvím edukačních kurzů a školení.
  2. Sjednocovat vyšetřovací a terapeutické postupy u běžných dětských ortopedických problému ve světle medicíny založené na důkazech
  3. Aktivně vystupovat proti metodám nepodložených medicínou založenou na důkazech.
  4. Umožňovat konzultace pacientů

Stanoviska

Vyjádření výboru ČSOT k metodě postupné fibro-myotomie dle Uzbibata

Zpráva o pracovní schůzi Sekce dětské ortopedie  ČSOT 2018