Vážené členky a vážení členové společnosti

Na jednání členské Schůze byly stanoveny členské příspěvky pro rok 2021 ve výší 900 Kč  pro neatestované,  mateřské dovolené atd. a 1500 Kč pro atestované členy. Součástí této platby je zasílání časopisu ACTA každému platícímu členu. Protože nyní Česká pošta s.p. rozesílá úhradu na 900 Kč za časopis ACTA vyčkejte s platbou prosím do  vyjasnění situace okolo této záležitosti. Po vyjasnění budeme ihned informovat.

 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové

Srdečně Vás zdravím a po jednání, které proběhlo prosím zasílanou platbu České pošty s.p. – Předplatné tisku ČP s názvem ACTA chirurgiae orth  nyní  NEPLAŤTE!! Definitivní závěr bude sdělen po jednání výboru ČSOT dne 9.2.2021. 

 

I N F O R M A C E  P R O  Č L E N Y  Č S O T

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA 2021

 

Od vydání čísla 1/2021 bude v rámci ZAPLACENÉHO zvýšeného členského příspěvku zasílán časopis všem členům společnosti.

Pokud člen ČSOT již uhradil předplatné na rok 2021 distribuční společnosti, bude mu vrácena částka v plné výši.

Vrácení částek probíhá postupně.

V případě nevrácených plateb se prosím obraťte  na Postservis, tel.: 954 302 001; 954 302 010, postabo.prstc@cpost.cz

nebo Galén, Lenka Příhonská, tel.:724 350 610

 

S pozdravy

MUDr. Jiří Běhounek