XI. SPRING ORTHOPAEDIC SYMPOSIUM

Termín konání: 31. 3. 2022 

Místo konání: Kaiserštejnský palác Praha

Odborný garant sympozia: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. – přednosta kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole

Čestný předseda symposia: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA – klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole