12. klinicko-anatomické symposium Osteoporotické zlomeniny

Termín konání: 6. února 2021

Místo konání: ON-LINE

Pořadatel kurzu: Anatomický ústav 1.LF UK v Praze

 Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha

 Ortopedické centrum s.r.o.

Předseda symposia: Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. – Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha, Anatomický ústav 1. LF UK v Praze

pod záštitou: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. děkan 1. LF UK Praha