ELEKTIVNÍ OPERAČNÍ VÝKONY V OBLASTI ZÁPĚSTÍ A KOŘENOVÉHO KLOUBU PALCE RUKY

Termín konání: 23.-24.4.2019

Pořadatel : Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou

ve spolupráci s
Oddělením plastické a rekonstrukční chirurgie a léčby popálenin
Chirurgické kliniky LF UK a FN Hradec Králové
Českou společností chirurgie ruky ČLS JEP

Místo konání: EA Hotel Tereziánský dvůr, J. Koziny 336, 500 00 Hradec Králové