OSTEOSYNTÉZA U DĚTÍ

Termín konání: středa 26.5.2021

Místo konání: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Odborný garant: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. (2. LF UK a FN Motol Praha)

Vedoucí kurzu: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA (FN Motol Praha)

Pořadatel kurzu: Česká společnost pro ortopedii a traumatologii

Organizační zajištění: SOGGIORNO, s.r.o.