OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN FEMURU

Termín konání: úterý 13.6. 2023 

Místo konání: Edukační centrum Ostrava, budova ředitelství, 17. listopadu 1790, 708 00 Ostrava Poruba

Odborný garant: doc. MUDr. Pavel Douša, CSc. (LF OU a FN Ostrava)

Vedoucí kurzu: prof. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D., MHA (3. LF UK a FNKV Praha), MUDr. Roman Madeja, Ph.D.
(LF OU a FN Ostrava)

Pořadatel kurzu: ČSOT ve spolupráci s ČCHS ČLS JEP a ČSÚCH ČLS JEP

Organizační zajištění: SOGGIORNO, s.r.o.