MOSTECKÝ CHIRURGICKÝ DEN 9.6.2023 Benedikt Most

Termín konání: 9.6.2023

Místo konání: Benedikt Most

Pořadatel: Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Odborný garant : MUDr. Jan Spudich, Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Most, Ing. Marek Hrvol

vědecký a organizační výbor
MUDr. Daniela Zoubková
MUDr. Michaela Müllerová-Lomská
MUDr. František Janů
Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Konference je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je zařazeno do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.