XXVI. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů

Termín konání: 21. – 23. 9. 2023 

Místo konání : NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 1311/21, 77900 Olomouc

Pořadatel: Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP ve spolupráci se Spoločnosťou pre osteoporózu a metabilické ochorenia kostí SLS

Organizační zajištění: Produkce BPP s.r.o. https://www.bpp.cz/ 

Témata:

  • kostní metabolismus u endokrinních chorob
  • výživa, metabolický syndrom a kost
  • osteologická problematika v onkologii
  • osteologická problematika v nefrologii
  • osteologická problematika v revmatologii
  • diagnostika a léčba metabolických chorob skeletu
  • lokalizovaná kostní onemocnění, léčba zlomenin
  • kostní choroby v geriatrické populaci, frailty syndrom, sarkopenie
  • koncepce osteologické péče v ČR, role gynekologů a praktických lékařů, FRAX, FLS
  • kazuistiky a varia