Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti s právě probíhající koronavirovou kritickou situací v naší společnosti považujeme připravovaný květnový Národní kongres ČSOT v Brně za potenciálně riskantní akci.  Navíc není jisté, zda by byla vzhledem k neodhadnutelnému vývoji  epidemiologické situace orgány státní moci povolena.

Dovolujeme si Vám oznámit, že původní termín 20.-22.5. přesouváme na nový termín 13.-15.9.2020. Místem konání zůstává brněnský hotel International. Předběžně připravený program s vašimi aktivními příspěvky zůstane zachován. Budeme vás včas informovat o podrobnostech příprav.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se s Vámi setkáme ve zdraví v září v Brně.

 

Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

Předseda ČSOT

 

Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Prezident kongresu, 1. místopředseda ČSOT

 

XXIV. Národní kongres ČSOT 13. – 15. 9. 2020 s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie

Pořadatel: ČSOT

Odborný garant: Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

Místo konání: Best Western Premier Hotel International, Husova 200/16, Brno