Vážené členky, vážení členové ČSOT

Z rozhodnutí výboru je svolána členská schůze ČSOT na XXV.NK v Clarion Congress Hotelu Praha ve čtvrtek 19.5.2022 v 16.15 hod.

Navržený program  členské schůze:

1.Zahájení,schválení programu

2.Zpráva předsedy společnosti

3.Zpráva pokladníka

4.Zpráva předsedy revizní komise

5.Schválení nové verze stanov

6.Vyhlášení voleb 1 .místopředsedy a výboru – nominační termín

7.Diskuze

8.Závěr

MUDr. Jiří Běhounek, sekretář ČSOT