OSTEOSYNTÉZA V OBLASTI KOLENA A BÉRCE

Termín konání: čtvrtek 7.4. 2022

Místo konání: Budova bývalého zámeckého pivovaru vedle zámku Litomyšl, Jiráskova133, Litomyšl 570 01  

Odborný garant: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, PhD. (2.LF UK a FN Motol)

Vedoucí kurzu: MUDr. Vít Heblt (Litomyšlská nemocnice), MUDr. Petr Obruba (Nemocnice Ústí nad Labem)

Pořadatel kurzu: Česká společnost pro ortopedii a traumatologii

Organizační zajištění: SOGGIORNO, s.r.o.