XVI. SLOVENSKÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Termín konania : 5. – 6. NOVEMBER 2020

Miesto konanie: Hotel Partizán, Bystrá 108 Tále, 97765, Brezno

Organizátor, odborný garant: Slovenská spoločnosť chirurgie ruky, Doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.

Organizačné zabezpečenie kongresu: Dana Figuliová, fana.figuliova@gmail.com, +421 903 548 151

Lekári – témy:

  • Úrazy distálneho rádia a karpu
  • Liečba ochorení šľachového aparátu ruky
  • Úžinové syndrómy ruky a hornej končatiny
  • Varia

Sesterská sekcie:

  • Ošetrovateľská starostlivosť úrazov ruky a hornej končatiny
  • Moderné trendy ošetrovateľskej starostlivosti úrazov ruky a hornej končatiny
  • Poúrazová rehabilitácia úrazov ruky a hornej končatiny
  • Moderné trendy v rehabilitačnej starostlivosti