VÝROČNÍ TRAUMATOLOGICKÁ KONFERENCE

Termín konání: 13. – 14. října 2022 

Místo konání: Kampus Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Odborným garantem lékařské sekce:  MUDr. Petr Obruba, Ph.D.

Odborným garantem sesterské sekce: Ing. Bc. Soňa Brabcová

Pořadatel kurzu: Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.