TRAUMA 2021

XXIII. slovenský kongres úrazovej chirurgie

XVII. bratislavské traumatologické dni Miloša Brixa

Termín konania: st 22. – pi 24. september 2021

Miesto konania: Hotel Kormorán, Šamorín – Čilistov

Prezident kongresu: Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

Vedecký sekretár kongresu: Prof. MUDr. Jiří Látal, CSc.

Vedúci organizačného výboru KÚCh SZU a UNB: MUDr. Michal Magala, PhD., MPH PhDr. Lucia Andelová

Témy kongresu:

Pre lekárov:

1. Poranenia horného konca femuru (štvrtok, piatok)

2. Dutinové poranenia

3. Pseudoartrózy a poruchy hojenia

4. Varia

Pre sestry:

1. Ošetrovateľský manažment komplikácií liečby zlomenín (štvrtok)

2. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť pri zlomeninách horného femuru

3. Varia