Zveme Vás ke sledování 5. ročníku Velké vizity na téma
Revmatické choroby ve vyšším věku postihující ramenní kloub.
17. 3. 2020 od 17:30 sledujte online nebo se osobně
zúčastněte diskuze v Auditoriu MSD, Na Valentince 4, Praha 5

Velká vizita je e-konference, která pomocí kazuistik pomáhá lékařům porozumět principům onemocnění a její terapie. Propojuje lékaře z různých oborů a poskytuje nové pohledy na strategii léčby různých onemocnění. Jedná se o moderní formu vzdělávání v podobě digitální velké vizity, do které se můžete aktivně zapojit.

Více informací o Velké vizitě, stejně jako archív předchozích úspěšných ročníků, naleznete na stránkách www.velka-vizita.cz.