OSTEOSYNTÉZA U DĚTÍ

Termín konání: pátek 17. 2. 2023

Místo konání: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, areál FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, budova ředitelství, snížené přízemí, posluchárny SP1 a SP2

Odborný garant: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. (2. LF UK a FN Motol Praha)

Vedoucí kurzu: doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D. (FN Motol Praha), prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. (FTN Praha)

Pořadatel kurzu: Česká společnost pro ortopedii a traumatologii

Organizační zajištění: SOGGIORNO, s.r.o.