INDIKACE LÉČBY NEJČASTĚJŠÍCH ZLOMENIN – KAZUISTIKY

Termín konání: 12.6.2019

Místo konání: Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

Pořadatel: Česká společnost pro ortopedii
a traumatologii

Odborný garant: prof.MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.(2.LF UK a FNM Praha)

Vedoucí kurzu: Mudr.Tomáš Lena(Nemocnice Jihlava), MUDr. Jiří Demel (FN Ostrava)