• Rubriky příspěvkuAktuality

Vážené členky, vážení členové ČSOT,

vedení EFORTu se na nás obrátilo s výzvou, abychom vybrali nejlepší prezentaci za ČSOT pro nadcházející kongres v Hamburku. 

Žádáme proto Ty z Vás, kteří se plánují zúčastnit EFORTu 2024 s původními výsledky, aby nejprve zaslali abstrakt ve struktuře uvedené ve výzvě EFORTu sekretáři společnosti dr. Běhounkovi, a to do 5.1.2024.

Abstracts should be written in English. Diagrams, tables or pictures are not permitted, only text is accepted. The following structure is mandatory: 

Title: minimum 25 / maximum 250 characters 

Keywords: minimum 3 / maximum 7 keywords – chosen to identify the abstract on an electronic search 

Abstract: minimum 1000 / maximum 3600 characters – under five mandatory sections 

Background – Why is your study needed? What do we know Vs. what gaps are there in our knowledge? 

Objectives – What is the research question your study aims to answer? 

Design and Methods – Outline how the study was conducted. 

Results – Briefly summarise the findings, quoting supporting data

Conclusion – Briefly discuss your results and what your study adds – only based on your own findings

Komise ve složení: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Chomiak, Ph.D. a prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. následně vybere z přihlášených abstrakt nejlepší práci, která nás bude na tomto kongresu reprezentovat.

Vítěz národního kola soutěže bude oznámen do 12.1.2024. Poté se bude moci přihlásit na kongres ve speciálním koridoru „nejlepších prezentací národních společností“ do 19.1.2024 a získá plně hrazenou registraci (detaily jsou uvedeny v přiložené výzvě EFORTu).

Příloha „Guidelines – Best National Paper presentation

V Olomouci dne 28.11.2023                                   prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. v.r.

                                                                                   předseda společnosti