KADAVERÓZNÍ KURZ OPERAČNÍCHDOVEDNOSTÍ – RUKA, PŘEDLOKTÍ, LOKET , 30.5.2024, Praha

Odborný garant:   prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.  (2. LF UK a FNM Praha)  Vedoucí kurzu:  doc. MUDr. Pavel Douša, Ph.D.  (LF OU a FN Ostrava)  Koordinátor kadaverózních cvičení:  prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.  (3. LF UK a FNKV Praha )  Pořadatel 32. kurzu operačních dovedností: ČSOT a 2. LF UK ve spolupráci s ČCHS ČLS JEP a ČSÚCH ČLS JEP …

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku KADAVERÓZNÍ KURZ OPERAČNÍCHDOVEDNOSTÍ – RUKA, PŘEDLOKTÍ, LOKET , 30.5.2024, Praha
Kadaverózní kurz operačních dovedností – ruka, předloktí, loket

Sympozium na téma „Knee preservation“

Dne 4. a 5. dubna 2024 se v Olomouci uskutečnilo prestižní sympozium na téma „Knee preservation“, které přilákalo více než 200 odborníků z České republiky, Slovenska, Polska a Německa. Akce byla rozdělena do čtyř klíčových bloků: osa, stabilita, menisky a chrupavka, odrážející současné paradigma v této oblasti ortopedie. Diskuse po přednáškách byla intenzivní a obvykle pokračovala i do kuolárů. Během sympozia se…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Sympozium na téma „Knee preservation“
Knee Preservation Sympozium

Workshop 3D tisku v předoperačním plánování, 28. května 2024

WORKSHOP 3D TISKU - VYUŽITÍ 3D TISKU V PŘEDOPERAČNÍM PLÁNOVÁNÍ Kdy: 28. května 2024 Kde: Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem odborný garantMUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Vzdělávací…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Workshop 3D tisku v předoperačním plánování, 28. května 2024
Workshop 3D tisku v předoperačním plánování

XIII. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOSIUM

Termín konání: 11.4.2024 Místo konání: Kaiserštejnský palác, Praha Pořadatel: Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol  Odborný garant sympozia: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. – přednosta kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Téma: Novinky a trendy v léčbě patologie hlezna, nohy a přednoží XIII_Jarni-ortopedicke-symposium_2024Stáhnout

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku XIII. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOSIUM
XII. SPRING ORTHOPAEDIC SYMPOSIUM - finální informace

In memoriam doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.

In memoriam doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.           S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 20.3. 2024 nečekaně opustil emeritní přednosta ortopedické kliniky doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.           Narodil se 21.7.1944 v Táboře. Po maturitě studoval na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Již jako student medicíny se zajímal o ortopedii a docházel na ortopedickou kliniku, tehdy vedenou prof. Vavrdou. Po promoci…

Žádný komentář

Stanovisko ČSOT ke kloubním implantátům obsahujícím kobalt – rozšířená verze

Stanovisko ČSOT ke kloubním implantátům obsahujícím kobalt, především při párováním artikulujících povrchů „kov – kov“ Prof. MUDr. David Pokorný, CSc. (předseda komise ČSOT pro endoprotetiku) Prof. MUDr. Jiří Gallo, PhD (předseda ČSOT) Motivace: V posledních letech se objevují závažné důkazy o škodlivosti i malých množství kobaltu (dalších těžkých kovů) na zdraví nositelů kloubních náhrad. ČSOT proto považuje za svou povinnost se k těmto…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Stanovisko ČSOT ke kloubním implantátům obsahujícím kobalt – rozšířená verze
ČSOT stanovisko

Stanovisko ČSOT ke kloubním implantátům obsahujícím kobalt

STANOVISKO ČSOT KE KLOUBNÍM IMPLANTÁTŮM OBSAHUJÍCÍM KOBALT V posledních letech se objevují závažné důkazy o škodlivosti i malých množství kobaltu, resp. dalších těžkých kovů na zdraví nositelů kloubních náhrad. ČSOT proto – v souladu s EMA, EFORT a dalšími organizacemi – považuje za svou povinnost se k těmto informacím vyjádřit. 1. STANOVISKO ČSOT K NÁHRADÁM KYČLE S OBĚMA ARTIKULUJÍCÍMI POVRCHY Z KOVOVÝCH SLITIN S OBSAHEM KOBALTU, TEDY K PÁROVÁNÍ…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Stanovisko ČSOT ke kloubním implantátům obsahujícím kobalt
ČSOT stanovisko

 Global Evidence Summit 2024, Praha, 10. – 13. 9. 2024

Vážení členové České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,jménem Národního institutu kvality a excelence zdravotnictví (NIKEZ), Cochrane, JBI, The GuidelinesInternational Network (GIN) a Campbell Collaboration se na Vás obracíme s pozvánkou na GlobalEvidence Summit 2024 (GES 2024), který se koná 10.–13. 9. 2024 v Praze v prostorách O2 universum.Global Evidence Summit (GES) 2024 je mezinárodní summit, na němž se každé čtyři…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku  Global Evidence Summit 2024, Praha, 10. – 13. 9. 2024
Global Evidence Summit 2024 (GES 2024), Praha