V současnosti chybí důkazy o pozitivním vlivu profylaktického podávání systémových ATB před stomatologickými výkony na výskyt hematogenní infekce kloubních náhrad. Existuje řada národních modelů této ATB profylaxe, přičemž stejně jako v jiných indikacích je i zde všeobecný trend k minimalizaci širokému podávání ATB. Avšak i přes nízkou kvalitu a nedostatečné důkazy může mít určitá skupina pacientů po TEP velkých kloubů prospěch z ATB profylaxe před výkony zahrnujícími manipulaci s gingiválními nebo periapikálními tkáněmi zubu nebo spojenými s narušením ústní sliznice (viz schéma). Z časového hlediska jde o pacienty do 2 měsíců po implantaci TEP a nemocné řazené do vysokého rizika z hlediska infekce kloubních náhrad nehledě na dobu po jejich operaci, kam patří pacienti s primárními i sekundárními imunodeficity, stavy po orgánových transplantacích, na biologické léčbě autoimunitních či onkologických onemocnění, s chronickým jaterním selháním (Child-Pugh B, C), chronickou renální insuficiencí III.-IV. st. a hematoonkologickým onemocněním.

ATB profylaxe:

1. volba: Amoxicilin –2 g p.o.Jednorázová aplikace 1h před výkonem

2. volba: Klindamycin – 600 mg p.o. – Jednorázová aplikace 1h před výkonem (Alternativa při alergii)

Doc. MUDr. Vladislav Barták, Ph.D.

Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.