Zápis ze schůze výboru ČSOT konané dne 22.11.2022 od 16.00 hod. v Parkhotelu Průhonice

Přítomni: Běhounek, Dupal, Frič, Gallo, Havlas, Chomiak, Kacerovský, Krbec, Kubát, Mach, Medek,Musil, Repko, Tomáš, Tuček, Balík, Bartoníček, Galek, StrejcOmluven: Pilný Zahájení, kontrola zápisu, schválení programu – pro neodkladné jednání předsedy prof. Repkazahájil dle jeho doporučení jednání prof. Gallo. Připomínky k zápisu ze schůze ze dne 13.9.2022nebyly vzneseny, program byl chválen jednomyslně Volba sekretáře společnosti – prof. Gallo navrhl do funkce…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Zápis ze schůze výboru ČSOT konané dne 22.11.2022 od 16.00 hod. v Parkhotelu Průhonice
ČSOT zápis