XXII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

S mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie

Datum: 16. – 18. 5. 2018,

Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc

Odborný garant: ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UP a FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

TÉMATA – LÉKAŘSKÁ SEKCE
1. Dětská kyčel: VDK (do 15 let), m. Perthes, CVA
2. Komplikace aloplastik kyčlí a kolen
3. Artroskopické rekonstrukční výkony v oblasti velkých končetinových kloubů
4. Traumatologie: diafyzární zlomeniny – hřeby versus dlahy, paklouby (diagnostika, řešení)
5. Poranění páteře
6. Ortopedie nohy – co přinesly „modernější“ operace
7. Současné postupy v terapii kostních metastáz
8. Zajištění ortopedických výkonů antibiotiky, prevence tromboembolické nemoci
9. Sekce pro ambulantní ortopedy
TÉMATA – SESTERSKÁ SEKCE
1. Nové trendy v hojení ran
2. Instrumentační techniky při ASK rekonstrukčních výkonech
3. Prevence nežádoucích událostí v perioperační péči
4. Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu
5. Fyzioterapie kyčelního a kolenního kloubu
6. Problematika předoperační a pooperační péče u ortopedických pacientů

Hlavní partner

Partneři