25. Kubátovy dny

Termín konání: 6. –  7. 3. 2020

Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2

Pořadatelé: Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně & Odborná společnost ortopedicko-protetická ČLS J.E. Purkyně

Symposium patří mezi vzdělávací akce zařazené do registru kontinuálního vzdělávání podle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Téma:

„Ortopedická protetika a mezioborová spolupráce 4“

Sekce
1. NEUROMUSKULÁRNÍ POSTIŽENÍ U DĚTÍ
2. VROZENÉ A ZÍSKANÉ VADY POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ, OSTEOLOGICKÁ PROBLEMATIKA U DĚTÍ
3. ORTOPEDICKÁ PROTETIKA V KLINICKÉ PRAXI
4. PORUCHY STEREOTYPU CHŮZE U DĚTÍ – MEZIOBOROVÝ POHLED
5. SYNDROM DIABETICKÉ NOHY – CHARCOTOVA NEUROARTHROPATIE
6. BIOMECHANIKA, RŮZNÉ