Česká společnost pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Vážené členky, vážení členové ČSOT,

dovolte mi, abych vás jako nastupující předseda naší společnosti pozdravil a popřál vám v novém roce pevné zdraví, dostatek energie i tu nezbytnou špetku štěstí.

Rád bych dále poděkoval profesoru Repkovi, organizačnímu sekretáři doktoru Běhounkovi a celému výboru za vedení společnosti v uplynulém období. S hrdostí mohu konstatovat, že je na co navazovat. Zároveň je třeba si přiznat, že jsou před námi některé nedořešené problémy i nové výzvy, na něž bude nutné včas a kvalifikovaně reagovat. Za všechny zmíním podíl ortopedických pracovišť na zajištění kontinuální péče o pacienty s poraněním pohybového aparátu. Je mi jasné, že na řadě míst je složité poskytovat kvalitní traumatologickou službu s omezenou podporou, nedostatečnými kapacitními možnostmi, což se týká nejen počtu lékařů, ale i přidělených sálokapacit, někdy i vybavení apod. Podle mého názoru se však budeme muset k této otázce aktivně postavit, protože traumatologie je nedílnou součástí našeho oboru.