Sportovní ortopedie a traumatologie

Garant:

doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.

E-mail: jakub.kautzner@lfmotol.cuni.cz

Telefon: 224 432 855

Pracoviště: Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, 2.LF UK

doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.

Členové:

MUDr. Filip Hudeček

MUDr. Radim Kalina, Ph.D.

prof. MUDr. Petr Zeman, MBA, Ph.D.

Hlavní cíle:

  • Sloužit jako poradní skupina výboru ČSOT pro problematiku artroskopie a sportovní medicíny
  • Navázat užší spolupráci se Společností pro Sportovní Traumatologii a Artroskopii ČLS JEP
  • Podílet se na edukaci – zprostředkovat výukové kurzy artroskopických dovedností
  • Možnost konzultace
  • Umožňovat odborné stáže na vybraných pracovištích
  • Informovat o národních a mezinárodních akcích s tématikou artroskopie a sportovní medicíny
  • Rozšířit mezinárodní spolupráci v rámci artroskopie a sportovní medicíny