Specializovaná neodkladná ortopedická a traumatologická péče v době pandemie na Ortopedické klinice FN Na Bulovce

Termín konání: 28. dubna 2021 

Místo konání: ON-LINE  přenos výukové centrum LIMA cz s.r.o. 15.00 – 18.30 hodin

Pořadatel kurzu: Ortopedická klinika 1. LF UK, IPVZ a FN Na Bulovce, PrahaProgram semináře 

 • Dětská ortopedie
 • Chomiak J. Léčení zánětů pohybové aparátu u dětí.
 • Frydrychová M. Léčení Pes equinovarus congenitus.
 • Ošťádal M. Konzervativní léčení syndromu VDK.
 • Spinální a septická ortopedie
 • Šuman R. Léčení nádorů páteře.
 • Včelák J. Strategie léčení spondylodiscitid.
 • Traumatologie pohybového aparátu
 • Jůzek R, Majerníček M. Epidemiologie, léčba a mortalita zlomenin proximálního femoru.
 • Schwarz O. Nitrodřeňové hřebování zlomenin- elektronické distální jištění dlouhých hřebů.
 • Sportovní traumatologie
 • Podškubka A, Cinegr P. Traumatické luxace kolenního kloubu.
 • Kloubní náhrady
 • Dungl P. Současné postupy v neodkladné endoprotetice – část 1 – defekty acetabula.
 • Burian M. Současné postupy v neodkladné endoprotetice – část 2 – femorální náhrady.
 • Kubeš R. Periprotetické zlomeniny.
 • Onkologická ortopedie
 • Lesenský J, Němec K. Vliv covidové pandemie na prodlení onkologické léčby.
 • Molitor M, Christodoulou P, Matějovský Z, Lesenský J. Spolupráce plastického chirurga a ortopeda při řešení defektů v onkologické ortopedii.
 • Registrace je možná na e-mail adrese: ort@bulovka.cz do 27. dubna do 13 hodin společně se zasláním dokladu o zaplacení registračního poplatku a Vaším registračním číslem u ČLK (z https://clkcr.cz)
 • Vedoucí organizačního týmu: Prof. MUDr. Jiří CHOMIAK, CSc.
 • Organizační zajištění: Lucie Frühbauerová, Blanka Jirošová, sekretariát Ortopedické kliniky FN Na Bulovce. Telefon: 266082844, 266082829, e-mail: ort@bulovka.cz
 • Registrační poplatek ve výši 500,00 Kč uhraďte na bankovní účet u ČSOB v Praze 8,
 • č. účtu 246006154/0300, IBAN: CZ 700 3000 000 000246006154
 • Majitel účtu: Ortopedie – MUDr. Chomiak, Budínova 2, Praha 8
 • IČO 40633519; variabilní symbol – Vaše registrační číslo u ČLK
 • Do zprávy pro příjemce napiště titul, jméno a příjmení.
 • Po zaplacení registračního poplatku Vám bude 2 dny před zahájením semináře na e.mail zaslán přístupový kód a posléze certifikát o účasti a potvrzení o zaplacení.
 • Přednášky budou umístěny na web po dobu dalších 14 dnů.
 • V průběhu semináře bude možná diskuse formou Chatu.
 • Akce je registrována u ČLK v souladu se stavovským předpisem č. 16.