SAO (SDRUŽENÍ AMBULANTNÍCH ORTOPÉDŮ)

Jedná se o jediný spolek, který hájí zájmy ambulantních ortopédů při dohodovacích řízeních o financování ambulantních specialistů, při jednáních o sazebníku výkonů a dalších jednáních s pojišťovnami, se zástupci dalších lékařských spolků a dalšími institucemi.

Při své činnosti úzce spolupracuje s ČSOT, se Sdružením ambulantních specialistů ČR (SAS), ve výboru ČSOT má své zástupce.

SAO bylo založeno v roce 1997 a registrace stanov byla provedena Ministerstvem vnitra ČR dne 3. listopadu 1997. Vzhledem k nutnosti přizpůsobit název i stanovy ust.§ 216 zákona č.89 /2012 Sb., občanského zákoníku byla provedena změna názvu spolku na Sdružení ambulantních ortopédů ČR zapsaný spolek (z.s.) od 1.1.2016. Rovněž byly odsouhlaseny nové stanovy spolku.

Sídlo

Sdružení ambulantních ortopédů ČR z.s.
Foerstrova 1656, 500 02 Hradec Králové (adresovat MUDr. Jan Michálek)

Předseda

MUDr.Vladimír Medek
poliklinika III, tř. E. Beneše 1549, 500 12 Hradec Králové
e-mail: vladimirmedek@seznam.cz

Členství

Vzhledem k tomu, že SAO je jedinou organizací, která zastupuje ambulantní ortopédy, je žádoucí, aby se členem SAO stalo co nejvíce ambulantních ortopédů.

Členem SAO se může stát každý ortopéd pracující v ambulantní péči na území ČR. Každý člen má právo volit a být volen do funkcí, být členem pracovních týmů a být informován o akcích SAO. Má povinnost zachovávat stanovy a podílet se na činnosti spolku, platit členské příspěvky, pokud bude rozhodnuto členskou schůzí o jejich obnovení. V současnosti jsou nulové.
Přilháška je nutná podat elektronicky na adresu: vladimirmedek@seznam.cz.
Obsah přihlášky: jméno, adres pracoviště, IČ a mailový kontakt.
Bankovní spojení:
Účet SAO ČSOB Hradec Králové, č.ú. 153467787/0300

Členská schůze SAO

Koná se jednou za 2 roky. Mezi schůzemi je řízen výborem v čele s předsedou.
Informovanost členů SAO je zajišťována elektronicky (mailem).

Stanovy

Usnesení Krajského soudu

Výpis ze spolkového rejstříku