Traumatologie pohybového ústrojí

Garant:

prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

E-mail: bartonicek.jan@seznam.cz
Kontaktní telefon – sekretariát: +420 973 203 280, +420 973 203 281
Pracoviště: Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha

Členové:
doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.

prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.