Traumatologie pohybového ústrojí

kontaktní osoba:

prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

E-mail: bartonicek.jan@seznam.cz
Kontaktní telefon – sekretariát: +420 973 203 280, +420 973 203 281
Pracoviště: Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha

Členové:
prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
MUDr. Petr Kozák

Hlavní partner

EasyMed

Partneři

Beznoska
LIMA
ortopedické centrum
Prospon
Zimmer Biomet