Traumatologie pohybového ústrojí

kontaktní osoba:

prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

E-mail: bartonicek.jan@seznam.cz
Kontaktní telefon – sekretariát: +420 973 203 280, +420 973 203 281
Pracoviště: Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha

Členové:
prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
MUDr. Petr Kozák

Hlavní partner

Partneři