VIII. SPINÁLNÍ KONGRES

Termín konání: 5. – 6.12. 2019

Místo konání: hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno

Pořadatelé: Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Hlavní témata:

Revmatická onemocnění páteře
Adjuvantní analgetika
Nekompresivní radikulopatie a radikulitidy
Zajímavé kazuistiky
Psychosociální problematika onemocnění páteře