XXII. TRADIČNÍ, KAŽDOROČNÍ, TEPLICKÉ, ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

Termín konání: 12.-13.12.2019

Místo konání: LÁZEŇSKÝ DŮM V TEPLICÍCH

Předseda symposia : Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA – přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha

Téma: DĚTSKÁ A ADOLESCENTNÍ SKELETÁLNÍ TRAUMATOLOGIE
A OVERUSE SYNDROMY V ORTOPEDII