Povinné kmenové kurzy 2023

Povinný kmenový kurz 2023

Brno 23. – 27.1.2023
Plzeň 20. – 24.3.2023
2.LF Motol 24. -28. 4. 2023
3. LF 18. – 22.9. 2023
Brno 16.-20.10.2023
Olomouc, Hradec Králové, Ostrava kurz nevyhlásí

Povinné kmenové kurzy 2022

Povinný kmenový kurz 2022

Brno 24.1.- 28.1. 2022
Plzeň 21.3 – 25.3.2022
2.LF Motol 4.4 – 8.4.2022
Vinohrady 19.9. – 23.9.2022
Plzeň 26.9 – 30.9.2022
Brno 17.10 – 21.10.2022
LF Olomouc a Hradec Králové kurz nevyhlásí