Pořadatel vzdělávací akce: Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Místo a termín konání: 7. 4. 2022, Olomouc