Kurzy praktických dovedností

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás informoval o pokračování kurzů praktických dovedností (s workshopy na umělých kostech), které organizuje Česká společnost pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí s dotační podporou Ministerstva zdravotnictví České republiky.

V uplynulých měsících proběhly v rámci pilotního projektu ČSOT první avizované kurzy, jejichž úspěšností byla dotace ministerstvem podmíněna. Kurzy hodnotili jak školenci, tak školitelé velmi dobře, a proto můžeme nyní již s podporou dotačního programu MZ ČR pokračovat v realizaci dalších kurzů v roce 2018. Seznam kurzů připravených pro letošní rok uvádím níže. První pololetí je již detailně naplánováno, kurzy pro druhou polovinu roku budeme konkretizovat opět až po vyhodnocení prvních pěti akcí. Bude-li tento cyklus kurzů praktických dovedností úspěšný, připraví pro další roky vedení společnosti ve spolupráci s MZ ČR jejich pokračování.

Organizaci kurzů i nadále zajišťuje vybraná firma Soggiorno (www.soggiorno.cz), prostřednictvím které se můžete na kurzy registrovat. Cena kurzu je 7 500 Kč, přičemž dotační částka na školence a kurz alokovaná ministerstvem činí 3 500 Kč. Celková výše kurzovného pro vás nebo pro zdravotnické zařízení, které vás na kurz vyšle, tedy činí 4 000 Kč.

Další informace o průběhu kurzů praktických dovedností budeme průběžně uveřejňovat na stránkách společnosti.

Moc vás zdravím a věřím, že vás kurzy oslovily a že je navštívíte v co největším počtu.

Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
předseda ČSOT

 • OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN FEMURU

  Středa 25. 3. 2020 – Karlovy Vary
  Garant: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3. LF UK a FNKV Praha)
  Vedoucí kurzu: doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D. (FNKV Praha), MUDr. Josef März (Nemocnice Karlovy Vary)
  Školitelé:Valér Džupa (FNKV Praha), Karel Edelmann (Nemocnice Ústí nad Labem), Josef März (Nemocnice Karlovy Vary), Ondřej Schwarz (NNB Praha), Jiří Skála-Rosenbaum (FNKV Praha)

 • PATOLOGICKÉ ZLOMENINY
  Čtvrtek 14. 11. 2019 – Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
  Garant: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. (2. LF UK a FN Motol Praha)
  Vedoucí kurzu: MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. (LF MU a FNUSA Brno) MUDr. Milan Filipovič, Ph.D. (LF MU a FN Brno)
  Školitelé:Milan Filipovič (FN Brno), Vojtěch Havlas (FNM Praha), Michal Mahdal (FNUSA Brno), Lukáš Pazourek (FNUSA Brno), Tomáš Tomáš (FNUSA Brno), Radek Veselý (ÚN Brno)
 • Osteosyntéza v oblasti hlezna a nohy 

  Čtvrtek 14. 2. 2019 – Praha
  Garant: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3. LF UK a FNKV Praha)
  Vedoucí kurzu: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. (1. LF UK a ÚVN Praha)
  Školitelé: Jan Bartoníček (ÚVN Praha), Kamila Bušková (ÚVN Praha), Valér Džupa (FNKV Praha), Antonín Chochola (ÚVN Praha), Ondřej Naňka (1. LF UK Praha), Michal Tuček (ÚVN Praha)

 • Indikace léčby nejčastějších zlomenin – Kazuistiky

  Středa 12. 6. 2019 – Jihlava
  Garant: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. (2. LF UK a FNM Praha)
  Vedoucí kurzu: MUDr. Tomáš Lena (Nemocnice Jihlava), MUDr. Jiří Demel (FN Ostrava)
  Školitelé: Radek Bartoška (FNKV Praha), Jiří Demel (FN Ostrava), Vojtěch Havlas (FNM Praha), Tomáš Lena (Nemocnice Jihlava), Marek Majerníček (Nemocnice Na Bulovce Praha), Jiří Marvan (FNKV Praha),

 • Indikace a druhy osteosyntézy  

  Středa 24.4.2019
  Garant: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.(3. LF UK a FNKV Praha)
  Vedoucí kurzu: doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.(3. LF UK a FNKV Praha)MUDr. Martin Carda(Nemocnice Pardubice)
  Školitelé: Martin Carda (Nemocnice Pardubice), Pavel Douša (FNKV Praha), Valér Džupa (FNKV Praha),
  Vladimír Ječmínek (FN Ostrava), Josef März (Karlovarská krajská nemocnice), Tomáš Pavelka (FN Plzeň)

 • Osteosyntéza u dětí 

  Středa 22.5.2019
  Garant: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.(2. LF UK a FN Motol Praha)
  Vedoucí kurzu: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA (FN Motol Praha)prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.(Thomayerova nemocnice Praha)
  Školitelé: Vojtěch Havlas (FNM Praha), Petr Havránek (TN Praha), Pavel Hořák (FN Plzeň), Jiří Chomiak (NNB Praha), Jakub Kautzner (FNM Praha), Ladislav Plánka (FN Brno),Tomáš Trč (FNM Praha)

Hlavní partner

Partneři