Spondylochirurgie

Garant:

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

E-mail: martin.krbec@fnkv.cz
Kontaktní telefon – sekretariát: +420 267 162 431
Pracoviště: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Členové:
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Vzdělávání