Registry

kontaktní osoba:

prof. MUDr. Pavel Vavřík, MBA, CSc.

E-mail: pvavrik@atlas.cz
Kontaktní telefon – sekretariát: +420 224 433 901
Pracoviště: I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

Členové:
MUDr. Jan Hach
MUDr. Jiří Lošťák, Ph.D.

Hlavní partner

Partneři