Komise pro akreditace, vzdělávání a další směřování

Aktuality

ČSOT připravila koncepci kurzů praktických dovedností na roky 2019 – 2023 a zároveň požádala o finanční dotaci MZ ČR určenou na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací těchto kurzů.

Podrobné informace k jednotlivým kurzům budeme průběžně zveřejňovat na stránkách csot.forinel.eu a www.soggiorno.cz.

Garant:

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

E-mail: vojtech.havlas@lfmotol.cuni.cz
Kontaktní telefon – sekretariát:
Pracoviště:

Členové:

prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

prof. MUDr. David Pokorný, CSc.

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.