Infekce muskuloskeletálního aparátu

Garant:

prim. MUDr. David Musil, Ph.D.

E-mail:
Kontaktní telefon – sekretariát:
Pracoviště: 

Členové:
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
prof. MUDr, David Jahoda, CSc.
doc. MUDr. Josef Včelák, Ph.D.

Mise poradní komise:

  • Sloužit jako poradní skupina výboru ČSOT pro problematiku infekcí muskuloskeletálního aparátu u dospělých
  • Podílet se na edukaci – zprostředkovávat novinky v oblasti ortopedických infekcí
  • Podílet se na zlepšování péče o pacienty s ortopedickými infekcemi
  • Připravovat analýzy , případně metodiku týkající se infekcí muskuloskeletálního aparátu
  • Možnost konzultace

Ke stažení

Diskutovaná témata

Centrová péče u pacientů s IKN?

Návrh tvorby Center pro péči o pacienty s IKN by měl zajistit možnost péče o pacienty s IKN těm pracovištím, které nemohou z kapacitních, personálních, organizačních či jiných důvodů zajistit odpovídající péči svým pacientům. Rozhodně nejde o to vzít někomu možnost léčit a operovat IKN. V současné době je péče o pacienty s IKN úhradově podhodnocena a pro pracoviště ztrátová. Pracoviště nemají reálnou možnost nemocné s IKN přebírat do své péče. Návrh Centra pro péči o pacienty s IKN má umožnit racionální využití prostředků vydávaných na tuto terapii v souladu se současnými trendy v Evropě.

  • Pro: efektivita = lepší výsledky, úspora nákladů (?)
  • Proti: nechuť měnit věci (?)

Doporučujeme:
Consultation Service on Implant-Associated Infections

https://cs.pro-implant-foundation.org/account/login?ReturnUrl=%2F

Anketa: Jak to děláme u nás?

Informace z cest