Historie ČSOT, milníky, vize

kontaktní osoba:

prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

E-mail: bartonicek.jan@seznam.cz
Kontaktní telefon – sekretariát: +420 973 203 280, +420 973 203 281
Pracoviště: Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha

Členové:
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

Hlavní partner

Partneři