Ekonomická a právní komise

kontaktní osoba:

MUDr. Vladimír Frič, CSc.

E-mail: vladimir.fric@fnkv.cz
Kontaktní telefon – sekretariát: +420 267 162 430, +420 267 162 431
Pracoviště: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Členové:
MUDr. Pavel Kacerovský
MUDr. Pavel Strejc
MUDr. Jiří Běhounek