Akreditace, vzdělávání

Aktuality

ČSOT připravila koncepci kurzů praktických dovedností na roky 2019 – 2023 a zároveň požádala o finanční dotaci MZ ČR určenou na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací těchto kurzů.

Podrobné informace k jednotlivým kurzům budeme průběžně zveřejňovat na stránkách csot.forinel.eu a www.soggiorno.cz.

kontaktní osoba:

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

E-mail: jiri.gallo@fnol.cz
Kontaktní telefon – sekretariát: +420 588 443 607
Pracoviště: Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

Členové:

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
MUDr. Jiří Běhounek
prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Hlavní partner

EasyMed

Partneři

Beznoska
LIMA
ortopedické centrum
Prospon
Zimmer Biomet