Akreditace, vzdělávání

Aktuality

ČSOT připravila koncepci kurzů praktických dovedností na roky 2019 – 2023 a zároveň požádala o finanční dotaci MZ ČR určenou na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací těchto kurzů.

Podrobné informace k jednotlivým kurzům budeme průběžně zveřejňovat na stránkách csot.forinel.eu a www.soggiorno.cz.

kontaktní osoba:

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

E-mail: jiri.gallo@fnol.cz
Kontaktní telefon – sekretariát: +420 588 443 607
Pracoviště: Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

Členové:

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
MUDr. Jiří Běhounek
prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Hlavní partner

Partneři