Zahradníčkova cena

Zahradníčkova cena se uděluje za nejlepší vědeckou práci publikovanou v časopise Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca v daném roce.

 

Zahradníčkova cena za rok 2019

Chomiak J., Ošt’ádal M., Dungl P.

Střednědobé výsledky léčení těžkých skluzů coxa vara adolescentium

bez chirurgické luxace kyčelního kloubu Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2019, 86:23-32.

 

Zahradníčkova cena za rok 2018

Štulík J., Nesnídal P., Kozelnická K., Barna M.

Operační léčba vysokostupňových vysoce dysplastických spondylolistéz

u mladých jedinců – prospektivní monocentrická studie 29 pacientů

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2018, 85:305-318.

 

Zahradníčkova cena za rok 2017

Zwip H. Arthrodesis of the Ankle

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2017, 84:13-23.

 

Zahradníčkova cena za rok 2016

Popelka S., Sosna A., Vavřík P., Jahoda D., Barták V., Landor I.: Jedenáctileté zkušenosti s náhradou hlezna.

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2016, 83:74-83.

 

Zahradníčkova cena za rok 2015

Štulík J, Barna H, Vyskočil T, Nesnídal P, Kryl J, Klézl Z. Totální „en bloc“ spondylectomie C3: nová chirurgická technika a přehled literatury.

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2015, 82:261-267.

 

Zahradníčkova cena za rok 2014

Rammelt S, Zwipp H. Zlomeniny patní kosti: současná koncepce léčení.

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2014, 81:117-196.

 

Zahradníčkova cena za rok 2013

Kloub M, Holub K, Kopačka P, Džupa V. Dlouhodobé výsledky hřebování extraartikulárních zlomenin proximálního humeru.

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2013, 80:203-207.

 

Zahradníčkova cena za rok 2012

Gänsslen A, Frink M, Hildebrand F, Krettek C. Both column fractures of the acetabulum: Epidemiology, operative management and long-term-results.

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2012;79:107-113.