Zahradníčkova cena

Zahradníčkova cena se uděluje za nejlepší vědeckou práci publikovanou v časopise Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca v daném roce.

 

Zahradníčkova cena za rok 2017

Zwip H. Arthrodesis of the Ankle

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2017, 84:13-23.

 

Zahradníčkova cena za rok 2016

Popelka S., Sosna A., Vavřík P., Jahoda D., Barták V., Landor I.: Jedenáctileté zkušenosti s náhradou hlezna.

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2016, 83:74-83.

 

Zahradníčkova cena za rok 2015

Štulík J, Barna H, Vyskočil T, Nesnídal P, Kryl J, Klézl Z. Totální „en bloc“ spondylectomie C3: nová chirurgická technika a přehled literatury.

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2015, 82:261-267.

 

Zahradníčkova cena za rok 2014

Rammelt S, Zwipp H. Zlomeniny patní kosti: současná koncepce léčení.

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2014, 81:117-196.

 

Zahradníčkova cena za rok 2013

Kloub M, Holub K, Kopačka P, Džupa V. Dlouhodobé výsledky hřebování extraartikulárních zlomenin proximálního humeru.

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2013, 80:203-207.

 

Zahradníčkova cena za rok 2012

Gänsslen A, Frink M, Hildebrand F, Krettek C. Both column fractures of the acetabulum: Epidemiology, operative management and long-term-results.

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2012;79:107-113.

Hlavní partner

Partneři