Online přihláška do ČSOT

Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,

děkujeme Vám za zájem přihlásit se do České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí. K přihlášení prosím využijte online přihlášku.

Postup je následující:

  1. Vyplníte přihlášku.
  2. Vaši žádost o členství projedná výbor ČSOT na nejbližším zasedání.
  3. Pokud výbor Vaši žádost schválí, obdržíte vyrozumění o přijetí za člena ČSOT.
  4. Poté uhraďte členský poplatek – až v tomto okamžiku se Vaše členství bude považovat za plnohodnotné.

Členské příspěvky

výše členského příspěvku (ČSOT) na rok 2018:
100 Kč   nepracující důchodci nad 65 let, mateřská dovolená
300 Kč   lékaři bez atestace
500 Kč   lékaři s atestací

Číslo účtu (ve standardním tvaru): 79353/0300
Číslo účtu (ve tvaru IBAN): CZ53 0300 0000 0000 0007 9353
Variabilní symbol: 4001218
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení