Milníky české ortopedie

1922

založení první ortopedické kliniky v Československu (Bratislava)

1922

I. kongres Československé společnosti ortopedické

1925

založení Československé společnosti ortopedické

1926

založení časopisu Sborník prací československé společnosti ortopedické

1928

založení ortopedické kliniky v Praze, nyní 1. LF UK a FN Motol

1933

založení ortopedické kliniky v Brně (LF UK a FNUSA)

1941

zavedení Frejkovy peřinky

1945

vznik ortopedické kliniky v Hradci Králové (FN Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové)

1945

vznik II. ortopedické kliniky UK v Praze (nyní Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol)

1946

vznik ortopedické kliniky v Olomouci (FN Olomouc a LF UP)

1958

zavedení Pavlíkových třmenů

1967

vznik ortopedické kliniky v Plzni (FN Plzeň a LF UK v Plzni)

1970

zavedení dvoustupňové atestace v oboru ortopedie

1970

vznik Ortopedické kliniky Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (nyní Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce)

1972

vydání knihy Pseudoarthrosis autorů B. G. Webera a Oldřicha Čecha

1975

vznik Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie v Brně (FN Brno a LF MU)

1977

osamostatnění ortopedie jako oboru medicíny

1978

vznik ortopedické kliniky v Brně-Bohunicích (FN Brno a LF MU)

1985

vznik Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV a 3. LF UK v Praze

1990

osamostatnění České společnosti pro ortopedii a traumatologii jako právního a hospodářského subjektu

2011

vznik Kliniky traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK (Ústřední vojenská nemocnice)

Významné osobnosti české ortopedie

zahradnicek

Prof. MUDr. Jan Zahradníček

frejka

Prof. MUDr. Bedřich Frejka

achot_2012_6_552_a

Prof. MUDr. Arnold Pavlík

cech

Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.