Členové výboru

předseda

prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

Ortopedická klinika IPVZ, Nemocnice na Bulovce, Praha 8

1. místopředseda

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

II. ortopedická klinika LF MU, FN Brno – Bohunice

2. místopředseda

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

vědecký sekretář

prim. MUDr. Jiří Běhounek

Ortopedické oddělení, Nemocnice Pelhřimov

pokladník

prim. MUDr. Vladimír Frič, CSc.

Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV, Praha 10

MUDr. Pavel Dupal

I. ortopedická klinika 1. LF UK v Praze, Praha 5 Motol

MUDr. Pavel Kacerovský

Ortop. ambulance, Šrámkova, Ústí nad Labem

MUDr. Petr Kozák

Ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV, Praha 10

prim. MUDr. Pavel Kubát

Ortopedické odd., Nemocnice Havlíčkův Brod

MUDr. Luboš Kunovský

Ortopedická ambulance, Tábor

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

I. ortopedická klinika 1. LF UK v Praze, Praha 5 Motol

MUDr. Otakar Mach

Sanofyto s.r.o., Brno

MUDr. Vladimír Medek

Poliklinika III, Hradec Králové

doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.

Ortopedické oddělení, Nové Město na Moravě

MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

I. ortopedická klinika Fakultní nemocnice U Svaté Anny v Brně

Revizní komise

předseda

MUDr. Jan Balík

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

MUDr. Daniel Rybka

MUDr. Jan Vaculík

MUDr. Tomáš Zatrapa

Rozhodčí, kárná a smírčí komise

předseda

MUDr. Pavel Douša

MUDr. Michal Matějíček

MUDr. Jan Pešek

Hlavní partner

Partneři