Členové výboru

předseda

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

1. místopředseda

prof. MUDr. Vojtěch Havlas PhD.

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

2. místopředseda

Prof. MUDr. Martin Repko, CSc.

Ortopedická klinika LF MU, FN Brno

vědecký sekretář

prim. MUDr. Jiří Běhounek

Ortopedické oddělení, Nemocnice Pelhřimov

pokladník

prim. MUDr. Vladimír Frič, CSc.

Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV, Praha 10

MUDr. Pavel Dupal

I. ortopedická klinika 1. LF UK v Praze, Praha 5 Motol

MUDr. Pavel Kacerovský

Ortop. ambulance, Šrámkova, Ústí nad Labem

prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

Ortopedická klinika IPVZ, Nemocnice na Bulovce, Praha 8

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV, Praha 10

prim. MUDr. Pavel Kubát

Ortopedické odd., Nemocnice Havlíčkův Brod

MUDr. David Musil, Ph.D.

Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice

doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.

Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN, Praha

MUDr. Pavel Procházka

Sanofyto s.r.o., Brno

MUDr. Vladimír Medek

Poliklinika III, Hradec Králové

doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.

Ortopedické oddělení, Nové Město na Moravě

MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

I. ortopedická klinika Fakultní nemocnice U Svaté Anny v Brně

Revizní komise

předseda

MUDr. Jan Balík

MUDr. Jan Charvát

MUDr. Tomáš Zatrapa

Rozhodčí, kárná a smírčí komise

předseda

MUDr. Pavel Douša

MUDr. Zdeněk Cichý

MUDr. Marek Majerníček

MUDr. Jan Pešek

MUDr. Petr Kamínek