Aktuality

Zásadní informace ke svolání členské a volební schůze ČSOT

Výbor ČSOT na svém jednání 13.9.2022 rozhodl o svolání řádné členské a volební schůze ČSOT na úterý 18.10.2022 ve 14.30 hod. VIDEOKONFERENČNĚ kterou předseda prof. MUDr. Martin Repko PhD svolává. Výbor stanovil program schůze takto: I. Zahájení II. Zpráva předsedy společnosti III. Zpráva pokladníka IV. Zpráva předsedy revizní komise V. Zpráva sekretáře VI. Volby VII.…

Číst dále...

VÝROČNÍ TRAUMATOLOGICKÁ KONFERENCE – 70 let traumatologie v Ústí nad Labem, 13. – 14. října 2022

VÝROČNÍ TRAUMATOLOGICKÁ KONFERENCE Termín konání: 13. – 14. října 2022  Místo konání: Kampus Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem  Odborným garantem lékařské sekce:  MUDr. Petr Obruba, Ph.D. Odborným garantem sesterské sekce: Ing. Bc. Soňa Brabcová Pořadatel kurzu: Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad…

Číst dále...

XXV. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT Záznam

XXV. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT Termín konání: 18. – 20. 5. 2022  Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9 – Vysočany Prezidenti kongresu: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc, prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. Předseda ČSOT: prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D Odborná témata:  Aloplastika Dětská ortopedie Spondylochirurgie Artroskopie a sportovní medicína Chirurgie nohy a hlezna VARIA…

Číst dále...

Mominační lhůta na příštího předsedu ČSOT od roku 2026 a členy výboru od 1.1.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové srdečně zdravím a dovoluji si připomenout že na XXV.NK byla vyhlášeno nominační lhůta na příštího předsedu ČSOT od roku 2026 a členy výboru od 1.1.2023. Případné návrhy posílejte do 30.6.2022 na  adresu behounek.j@kr-vysocina.cz. Děkuji za pochopení a spolupráci   MUDr. Jiří Běhounek,sekretář ČSOT

Číst dále...

Infekce v ortopedii

Letní revmatologické sympozium

Termín konání: 23. – 25. června 2022

Místo konání: Hotel Element, Lipno nad Vltavou 330, 382 78 Lipno nad Vltavou 

Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP

Organizační zajištění: Congress Prague s.r.o.

Číst dále...

Zlatý partner

Stříbrný partner