Zápis ze schůze výboru ČSOT konané dne 20.6.2022 v 15.30 hod v Parkhotelu Průhonice

Zápis ze schůze výboru ČSOT konané dne 20.6.2022 v 15.30 hod v Parkhotelu PrůhonicePřítomni: Běhounek, Dupal, Gallo, Havlas, Chomiak, Krbec, Mach, Medek, Pilný, Repko, Tomáš,Tuček, Bartoníček, PavelkaOmluveni: Frič, Kacerovský, Kubát, Musil, Balík, Galek, Strejc, Šponer Zahájení, kontrola zápisů z 19.4. a 18.5., schválení programu – Běhounek předložil podklady,k zápisům nebyly vzneseny připomínky, program byl schválen XXV. Národní kongres ČSOT –…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Zápis ze schůze výboru ČSOT konané dne 20.6.2022 v 15.30 hod v Parkhotelu Průhonice
ČSOT zápis

Zápis ze schůze výboru ČSOT konané dne 20.6.2022 v 15.30 hod v Parkhotelu Průhonice

Přítomni: Běhounek, Dupal, Gallo, Havlas, Chomiak, Krbec, Mach, Medek, Pilný, Repko, Tomáš,Tuček, Bartoníček, PavelkaOmluveni: Frič, Kacerovský, Kubát, Musil, Balík, Galek, Strejc, Šponer Zahájení, kontrola zápisů z 19.4. a 18.5., schválení programu – Běhounek předložil podklady,k zápisům nebyly vzneseny připomínky, program byl schválen XXV. Národní kongres ČSOT – prezidenti kongresu Bartoníček a Gallo konstatovali úspěchkongresu, vynikající atmosféru i účast. Předseda Repko…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Zápis ze schůze výboru ČSOT konané dne 20.6.2022 v 15.30 hod v Parkhotelu Průhonice
ČSOT zápis

VÝROČNÍ TRAUMATOLOGICKÁ KONFERENCE – 70 let traumatologie v Ústí nad Labem, 13. – 14. října 2022

VÝROČNÍ TRAUMATOLOGICKÁ KONFERENCE Termín konání: 13. - 14. října 2022  Místo konání: Kampus Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem  Odborným garantem lékařské sekce:  MUDr. Petr Obruba, Ph.D. Odborným garantem sesterské sekce: Ing. Bc. Soňa Brabcová Pořadatel kurzu: Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VÝROČNÍ TRAUMATOLOGICKÁ KONFERENCE – 70 let traumatologie v Ústí nad Labem, 13. – 14. října 2022

XXV. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT Záznam

XXV. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT Termín konání: 18. - 20. 5. 2022  Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9 - Vysočany Prezidenti kongresu: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc, prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. Předseda ČSOT: prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D Odborná témata:  Aloplastika Dětská ortopedie Spondylochirurgie Artroskopie a sportovní medicína Chirurgie nohy a hlezna VARIA Sesterská sekce

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem XXV. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT Záznam

Nominační lhůta na příštího předsedu ČSOT od roku 2026 a členy výboru od 1.1.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové srdečně zdravím a dovoluji si připomenout že na XXV.NK byla vyhlášeno nominační lhůta na příštího předsedu ČSOT od roku 2026 a členy výboru od 1.1.2023. Případné návrhy posílejte do 30.6.2022 na  adresu behounek.j@kr-vysocina.cz. Děkuji za pochopení a spolupráci   MUDr. Jiří Běhounek,sekretář ČSOT

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nominační lhůta na příštího předsedu ČSOT od roku 2026 a členy výboru od 1.1.2023

Mominační lhůta na příštího předsedu ČSOT od roku 2026 a členy výboru od 1.1.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové srdečně zdravím a dovoluji si připomenout že na XXV.NK byla vyhlášeno nominační lhůta na příštího předsedu ČSOT od roku 2026 a členy výboru od 1.1.2023. Případné návrhy posílejte do 30.6.2022 na  adresu behounek.j@kr-vysocina.cz. Děkuji za pochopení a spolupráci   MUDr. Jiří Běhounek,sekretář ČSOT

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mominační lhůta na příštího předsedu ČSOT od roku 2026 a členy výboru od 1.1.2023