12.-13.12.2019 XXII.TRADIČNÍ, KAŽDOROČNÍ, TEPLICKÉ, ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

XXII. TRADIČNÍ, KAŽDOROČNÍ, TEPLICKÉ, ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM Termín konání: 12.-13.12.2019 Místo konání: LÁZEŇSKÝ DŮM V TEPLICÍCH Předseda symposia : Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA - přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha Téma: DĚTSKÁ A ADOLESCENTNÍ SKELETÁLNÍ TRAUMATOLOGIE A OVERUSE SYNDROMY V ORTOPEDII

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 12.-13.12.2019 XXII.TRADIČNÍ, KAŽDOROČNÍ, TEPLICKÉ, ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

5. – 6.12. 2019 VIII. SPINÁLNÍ KONGRES

VIII. SPINÁLNÍ KONGRES Termín konání: 5. - 6.12. 2019 Místo konání: hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno Pořadatelé: Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno Hlavní témata: Revmatická onemocnění páteře Adjuvantní analgetika Nekompresivní radikulopatie a radikulitidy Zajímavé kazuistiky Psychosociální problematika onemocnění páteře

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 5. – 6.12. 2019 VIII. SPINÁLNÍ KONGRES

22.-23.11.2019 41.SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1.LF UK a IPVZ a Nemocnice na Bulovce, Praha

41. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1.LF  UK a IPVZ a Nemocnice na Bulovce, Praha Termín konání: 22.-23.11.2019 Místo konání: Hotel Ambassador, Praha Pořadatel: Ortopedická klinika 1.LF  UK a IPVZ a Nemocnice na Bulovce, Praha ve spolupráci s Českou společností pro ortopedii a traumatologii

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 22.-23.11.2019 41.SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1.LF UK a IPVZ a Nemocnice na Bulovce, Praha

14.11. 2019 PATOLOGICKÉ ZLOMENINY

PATOLOGICKÉ ZLOMENINY Termín konání: 14.11. 2019 Místo konání: FNUSA, budova B1, 6. patro, přednášková místnost ICRC, Pekařská 53, 656 91 Brno Pořadatelé: Česká společnost pro ortopedii a traumatologii

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 14.11. 2019 PATOLOGICKÉ ZLOMENINY

11. listopad 2019 III. celostátní spondyloonkologické sympozium

III. celostátní spondyloonkologické sympozium Termín konání: 11.11. 2019 Místo konání: Brno, hotel Marriott Pořadatel : Ortopedická klinika LF MU aFakultní nemocnice Brno ve spolupráci s Klinikou komplexní onkologické péče LF MU a Masarykovým onkologickým ústavem

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 11. listopad 2019 III. celostátní spondyloonkologické sympozium

31.10. – 2.11.2019 XV. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHIRURGIE RUKY

XV. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHIRURGIE RUKY a  IV. Kongres České společnosti terapie ruky akce spolupracující s českou společností chirurgie ruky Termín konání: 31.10. - 2.11.2019 Místo konání: Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem Pořadatel : Neurochirurgická klinika a Klinika úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy…

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 31.10. – 2.11.2019 XV. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHIRURGIE RUKY

30. – 31.10. 2019 KADAVERÓZNÍ KURZ HORNÍ KONČETINY

KADAVERÓZNÍ KURZ HORNÍ KONČETINY akce spolupracující s českou společností chirurgie ruky Termín konání: 30. - 31.10. 2019 Místo konání: Anatomický ústav 1. LF UK, U nemocnice 3, Praha 2 Pod záštitou České společnosti chirurgie ruky

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 30. – 31.10. 2019 KADAVERÓZNÍ KURZ HORNÍ KONČETINY

11.-12.10.2019 8.ČESKO – SASKÉ DNY

8.ČESKO-SASKÉ DNY Termín konání: 11.-12.10.2019 Místo konání: Větruše, Ústí nad Labem Pořadatelé: Klinika úrazové chirurgie UJEP, Krajská zdravotní, a.s. -Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Klinika ortopedie 1.LF UK a ÚVN Praha Ve spolupráci s ČLK

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 11.-12.10.2019 8.ČESKO – SASKÉ DNY

20.-21.6.2019 27. ročník kongresu Frejkovy dny

27. ročník kongresu Frejkovy dny  Termín konání: 20.-21.6.2019 Místo konání: Hotel Maximus Resort, Hrázní 327/4a, 635 00 Brno Organizátor akce: Elemento Brno, s.r.o.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 20.-21.6.2019 27. ročník kongresu Frejkovy dny